Bài Phản Hồi Mới Tiêu Đề Mới Tiêu Đề Được Phản Hồi Nhiều Tiêu Đề Top

Mu thiên sứ – ra mắt máy chủ custom – không webshop

cobikmontero

Thành Viên Mới
Thành Viên Mới
Bài viết
2
Reaction score
0
Điểm
0
Giá trị
$25
Thông tin Mu Thiên Sứ máy chủ Custom Open Beta 13h Ngày 27/07/2020
Máy Chủ Đậm Chất Cày Quốc Và Free cho Ae
Exp: 500x Drop : 50x ExpMaster : 100x
Atnihack: UGK
Max Master: 800 point
️Open Tặng 10k point khi tạo nhân vật
️Reset 1 lần 400 point giới hạn reset theo tốp 1
️Hỗ Trợ Tan Thủ : code game /tanthu
️Bar Lorencia Bán Wing2 Hỗ trợ ae
Sk Thỏ Ngọc : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos
Sk Mùa Hè : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos
Blood VIP : kill 1k Quái Nhận Ngọc Custom bất kỳ
Devil VIP : kill 1k Quái Nhận Ngọc Custom Bất kỳ
Sk Siêu Boss Đai Chiến Lorencia: 8h 1 lần xuất hiện boss medusa vàn kundun và các loại boss
SK Boss Hoàng Kim 2h 1 lần: Giết 1 boss vàng bất kỳ tại lorencia nhận 100wc 1 boss
SK Kundun : 4h 1 lần Tại Máp Kalima7 Giết kundun nhận 7k GC
SK Medusa: 4h 1 lần Tại máp Swap Giết medusa nhận 7kgc
SK Nhện : 8h 1 lần tại máp Rakion2 Giết nhện nhận 10k gc

Những vụ giết người của họ không liên quan đến bất kỳ chương trình nghị sự nào có thể nhận ra, và dường như có thể hoàn toàn ngẫu nhiên: Một nhân vật có sức mạnh to lớn không có khả năng bị loại bỏ hơn một người nông dân hoặc một người đào giếng. Dù kiểu giết người có thể chứa đựng điều gì, nó chỉ được biết đến với họ. Họ coi nạn nhân của mình là vật hiến tế, và cái chết dưới tay họ được coi là một vinh dự. Lớn lên không có danh tính ngoại trừ mệnh lệnh của h