Bài Phản Hồi Mới Tiêu Đề Mới Tiêu Đề Được Phản Hồi Nhiều Tiêu Đề Top

Mẫu hợp đồng lao động mới áp dụng theo bllđ 2019

nguyenngocxinh

Thành Viên Mới
Thành Viên Mới
Bài viết
7
Reaction score
0
Điểm
1
Giá trị
$148


Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, Hợp đồng lao động (HĐLĐ) là sự thỏa thuận giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

HĐLĐ phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản (người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản). Trừ các trường hợp khác có thể giao kết HĐLĐ bằng lời nói theo luật định.

Ngoài ra, HĐLĐ có thể được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản.

Trích từ nguồn: surehcs.com