Bài Phản Hồi Mới Tiêu Đề Mới Tiêu Đề Được Phản Hồi Nhiều Tiêu Đề Top

Hướng dẫn Cách tốt nhất để xác nhận thiết lập thành công Facebook Pixel

Mcmarketing

Thành Viên
Hỗ Trợ
Thành Viên Mới
Bài viết
54
Reaction score
19
Điểm
8
Giá trị
$1,737
Sau khi bạn cài đặt Facebook pixel trên trang web, hãy đảm bảo bạn đã thiết lập thành công pixel và đang nhận được đúng sự kiện. Xác nhận rằng bạn đã thiết lập thành công pixel thông qua các mẹo sau đây.

Cách tốt nhất để xác nhận thiết lập thành công Facebook Pixel

Cài đặt Pixel Facebook thành công thống kê hành vi người dùng khi truy cập Website của bạn để bạn dễ dàng tạo mẫu quảng cáo Tager khách hàng phù hợp với từng quảng cáo đó
  • Sử dụng công cụ Thử nghiệm sự kiện để kiểm tra chắc chắn rằng bạn đã thiết lập đúng sự kiện tiêu chuẩn hoặc sự kiện tùy chỉnh. Nếu phát hiện thấy hoạt động bất thường, bạn cũng có thể sử dụng công cụ Thử nghiệm sự kiện để gỡ lỗi cho sự kiện của mình.
  • Kiểm tra tab Chẩn đoán trong Trình quản lý sự kiện để tìm và giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết lập sự kiện. Ngoài ra, bạn sẽ thấy các đề xuất cải thiện cách thiết lập sự kiện nếu chúng tôi phát hiện vấn đề.
  • Nếu không thể truy cập tài khoản quảng cáo có pixel bạn muốn thử nghiệm, hãy tải xuống Trình trợ giúp Facebook Pixel. Cửa sổ bật lên sẽ cho biết đã tìm thấy pixel/sự kiện nào trên trang và liệu pixel/sự kiện đó đã được tải thành công hay chưa. Nếu sự kiện PageView (được tự động thêm vào mã cơ sở pixel của bạn) tải trên mọi trang web và mỗi sự kiện tiêu chuẩn đều tải thành công (chỉ trên trang bạn đã thêm pixel), thì bạn có thể bắt đầu sử dụng pixel đó.
  • Truy cập trang web mà bạn đã cài đặt toàn bộ mã cơ sở pixel, bao gồm cả sự kiện PageView. Sự kiện PageView được tự động thêm vào mã cơ sở pixel của bạn. Nếu hoạt động bình thường, pixel đó sẽ gửi lại sự kiện PageView cho Facebook. Sự kiện PageView sẽ hiển thị trên trang Facebook Pixel trong Trình quản lý sự kiện. Để đi tới sự kiện đó, hãy truy cập Trình quản lý sự kiện > Nguồn dữ liệu > nhấp vào pixel của bạn. Trạng thái pixel cũng sẽ được đặt thành Hoạt động.
Cách tốt nhất để xác nhận thiết lập thành công Facebook Pixel


Bạn có thể sử dụng pixel để quảng cáo nếu thiết lập thành công. Nếu bạn gặp vấn đề về thiết lập, hãy sử dụng các mẹo khắc phục sự cố của chúng tôi để giải quyết vấn đề.

Nếu bạn vẫn đã cài đặt và Pixel Facebook vẫn không hoạt động hãy tham khảo Khắc phục sự cố khi thiết lập sự kiện và Facebook Pixel tại đây : https://bitly.vn/8vvp

Nguồn : Facebook help