Bài Phản Hồi Mới Tiêu Đề Mới Tiêu Đề Được Phản Hồi Nhiều Tiêu Đề Top

04 yếu tố chính trong bản đồ chiến lược nhân sự

nguyenngocxinh

Thành Viên Mới
Thành Viên Mới
Bài viết
7
Reaction score
0
Điểm
1
Giá trị
$148
Bản đồ chiến lược nhân sự” là một công cụ hữu ích hỗ trợ nhà quản trị phác thảo các cấu trúc chiến lược nguồn lực sao cho phù hợp với mục tiêu chung của doanh nghiệp.
Không chỉ phác thảo các mục tiêu, mà còn đưa ra những gợi ý để đạt được những mục tiêu đó. Đảm bảo tính kết nối, sự rõ ràng cũng như giao tiếp giữa những gì bộ phận nhân sự làm và những gì tổ chức cần, giúp người quản trị dễ dàng hình dung cách thực hiện chiến lược.
Các yếu tố chính của bản đồ chiến lược nhân sự
a. Yếu tố Tài chính

Sự tăng trưởng về tài chính, doanh thu, tăng năng suất lao động, cũng như việc tối đa hóa giá trị cổ đông trong dài hạn nhưng đồng thời cũng phải giảm chi phí nhân sự là mục tiêu hàng đầu và quan trọng mà mỗi tổ chức, doanh nghiệp đều mong muốn và hướng tới.
b. Yếu tố Khách hàng
Hãy xem mỗi nhân viên là một khách hàng, vì chỉ khi chính khách hàng nội bộ hài lòng thì mới tạo ra được năng suất và chất lượng. Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng cần tạo ra những môi trường làm việc lý tưởng, chuyên nghiệp để nhân viên cùng phát triển.
c. Yếu tố quy trình
Cần mô tả các bước thực hiện rõ ràng về quy trình mẫu về cách thiết lập bản đồ chiến lược, để đảm bảo kết quả đầu ra là đội ngũ nhân sự trong tổ chức. Nên áp dụng các quy trình tuyển dụng tối ưu, hệ thống quản lý nhân tài, phát triển năng lực nhân sự chiến lược, tăng năng suất nhân viên.
d. Yếu tố học tập và phát triển
Để hoàn thiện bản đồ chiến lược cần xác định những gì nhân sự phải làm để nhân cao trình độ kiến thức, kỹ năng chuyên môn và năng lực nguồn lực để đi đến mục tiêu đề ra. Việc nâng cao và phát triển đội ngũ nhân sự trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt là việc làm hết sức cần thiết. Là đòn bẩy giúp doanh nghiệp vược qua mọi thách thức và phát triển bền vững với 1 nguồn lực năng động, chuyên nghiệp.