Bài Phản Hồi Mới Tiêu Đề Mới Tiêu Đề Được Phản Hồi Nhiều Tiêu Đề Top

wpforms pro

  1. Congvt6

    Plugin Wordpress wpforms pro - trình tạo form cho Wordpress V1.5.8..1

    Trình tạo Form liên hệ, form tùy chỉnh, form báo giá v.v.v.v Các bạn cần cấu hình thêm WP SMTP để có thể sử dụng Gmail làm mail tự động gửi nhận nữa nhé. đúng như tên gọi Pro, nó có rất nhiều trường tùy chỉnh mà chỉ có ở bản Premium mới mở ra hết, các tùy chọn Dropdown hay select, tính toán...